Okul Öncesi

Neden Erken Çocukluk Eğitimi ?

 

İnsan yaşamının ilk beş yılı , öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu ve kişiliğinin temelinin oluştuğu dönemdir. Çocuğun bu dönemde karşılaşmış olduğu tüm olanaklar, en az kalıtımsal özellikleri kadar önemlidir. Bu dönemde kendisini ve çevresini algılamaya başlayan çocuğun, yine bu dönemdeki yaşantılarıyla belirlenir.

 

Bu nedenle, erken çocukluk dönemi eğitimi, geleceğe umutla bakabilmek için oldukça önemlidir. 

 

Öğrenmenin doğumla başladığı ve erken yaşlardaki öğrenmenin sonraki yaşlardaki öğrenmeye temel oluşturduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, temel eğitimin de doğumla başlaması gerektiği çok açık ve yadsınamayacak bir sonuçtur. 

 

Bağlantıların çoğu özel durumlar dışında altı yaşına kadar gerçekleşir. Buyüzden erken yaşlarda sağlanan olanakların ya da olanaksızlıkların beyin gelişimi üzerindeki etkisi uzun sürelidir. Kendileriyle çok seyrek konuşulan,çok az oyun materyaliyle karşılaşan,çevresini araştırma ve keşfetme olanağı bulamayan çocuklar,ilerideki öğrenmeyi kolaylaştıracak olan bağlantılarını ve yollarını da etkilemektedir.bu nedenle erken yaşlarda sağlanan fırsatlar,ileriki yaşlardaki öğrenme becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkiler. Dolayısıyla yaşam boyu sürecek olan öğrenmenini temeli erken çocukluk döneminde atılmalıdır.Çocuk erken çocukluk dönemi süresince,daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek bilgiler edinir ve beceriler geliştirir.Kendini ifade etmeyi öğrenir, dilini geliştirir,yetişkinler ve diğer çocuklarla ilişki kurar, topluma uyum için temel olan sosyal becerileri geliştirir,matematik ve okuma-yazma öncesi becerilerini ,problem çözme,karar verme yetilerini geliştirebileceği deneyimler yaşar.Düşünmeyi ve anlamayı öğrenir. 

 

Okul öncesi deneyimi olan çocukların sınıfta kalma olasılıklarının daha düşük olduğunu göstermektedir.Bunun nedeni, böyle deneyimlerin yalnızca dil,matematik ve problem çözmeye temel oluşturması değil, aynı zamanda temel güveni,kendine saygıyı,başkalarıyla etkileşimi ve öğrenmeyi güçlendirmesidir.Görüldüğü gibi,erken yaşlarda yapılan yatırımlar,çocuğun ileriki yaşamında başarılı,mutlu ve üretken olabilmesi için önemlidir. Dolayısıyla ,Erken Çocukluk Eğitimi programlarına yapılan yatırımın kazancı,eğitimin herhangi bir aşamasında yapılan yatırımdan çok daha yüksek olacaktır.