GÜVELER ELBİSELERİ NİÇİN YERLER?Güveler canlının kendine göre bir besini vardır.Yavru güveler de elbiseleri kemirmeyi pek severler.Bu yüzden ana güve, genellikle yünlü ve kürk giyeceklerin içine yumurtlarlar.Güve, küçük bir kelebeğin kurtçuk halidir.Bu kelebek, yumurtalarını genellikle yünlü ve kürk giyeceklerin içine bırakır.sayılamayacak kadar çok olan bu yumurtaların her birinden, son derece obur ve ağız yapıları kemirmeye elverişli birer kurtçuk çıkar. Kurtçuk kendine bir kın dokur ve bunun içine yerleşerek kumaşın ipliklerini kemirmeye girişir, onu delik deşik eder.Sonra nemf daha sonra da kelebek haline gelir.